شرکت همرنگ که همواره به دنبال کارآفرینی و نوآوری در زمینه تولید پارچه می باشد ، موزد توجه مسولین کشوری قرار گرفت و تیمی جهت بازدید از کارخانه تشریف فرما شدند